اولین کتاب فنون خوانش اسناد تاریخی منتشر شد

کتاب فنون خوانش اسناد تاریخی – معصومه حنیفه مدرس سندشناسی و سند خوانی مجموعه سندشناخت

کتاب فنون خوانش اسناد تاریخی با هدف آموزش دقیق اسناد فارسی، سیاق، واژگان قدیمی، عبارات دیوانسالاری و فرهنگ لغات خوانش اسناد فارسی و غیر فارسی و هر آنچه برای شناخت و خوانش اسناد فارسی و غیر فارسی نیاز است برای اولین بار در کشور به چاپ رسید. برای تهیه کتاب و دریافت اطلاعات از طریق گزینه مشاوره رایگان سایت با ما در ارتباط باشید.

مجموعه سند شناخت ۳ دی, ۱۳۹۹ ۰ دسته‌بندی نشده

دیدگاه خود را بیان کنید
× پشتیبانی و مشاوره رایگان