دومین دوره ی کارگاه سندشناسی و سند خوانی

مجموعه سند شناخت، بازخوانی اسناد قدیمی تاریخی، بازخوانی اسناد، بازخوانی اسناد عربی، بازخوانی اسناد عربی

دور دوم کارگاه سندشناسی و افزایش توان خوانش اسناد مجموعه سندشناخت به پایان رسید.

سندشناخت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ کارگاه جدیدی از مجموعه کارگاه های سندخوانی و سندشناسی خود را آغاز و در چهار جلسه به کار خود خاتمه داد. این دوره به صورت مقدماتی بوده و بزودی در دوره ی پیشرفته کار خود را از سر خواهد گرفت.

مجموعه سند شناخت ۱ آذر, ۱۳۹۹ ۰ دانش افزایی

دیدگاه خود را بیان کنید
× پشتیبانی و مشاوره رایگان