مطالب وبلاگ

خواندن اسناد و کتیبه های قدیمی

مجموعه سند شناخت، بازخوانی اسناد قدیمی تاریخی، بازخوانی اسناد، بازخوانی اسناد عربی، بازخوانی اسناد عربی

انسان از اولین سال های متمدن شدن خویشتن بدنبال ارتباط برقرار کردن با انسان ها و دنیای اطراف خود بود. اگر اختراع خط را نقطه آغاز تاریخ بدانیم  پی به مهم بودن اسناد و کتیبه هائی که بدست بشر نگاشته می شده است میبریم. کتیبه هائی که بدست نیاکان ما بر دل سنگ های سخت […]

ادامه مطلب
مجموعه سند شناخت ۶ مرداد, ۱۳۹۹ ۲ خوانش اسناد قدیمی، کتیبه های قدیمی

× پشتیبانی و مشاوره رایگان